1. Kepercayaan kepada Tuhan

2. Kesetiaan kepada RAJA & Negara

3. Keluhuran Perlembagaan

4. Kedaulatan Undang-Undang

5. Kesopanan & Kesusilaan

-DAULAT TUANKU-